BỘT PHA CHẾ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Bột Kem Béo Thực Vật 
DP FOOD 500G

39,000đ

Bột Ca Cao DPFOOD

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

82,000đ

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

Bột Latte Hoa Anh Đào BEOBE 500G

194,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Bột Đá Xay Frappe
DP FOOD 500G

68,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Bột Sữa Hương Khoai Môn
DP FOOD 1KG

120,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Bột Trà Xanh DP FOOD

310,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Bột Milk Foam Phô Mai
DP FOOD 500G

99,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Bột Pudding Trứng
DP FOOD 500G

79,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Bột Pudding Dâu
DP FOOD 500G

79,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Bột Pudding Chocolate
DP FOOD 500G

79,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Bột Pudding Khoai Môn
DP FOOD 500G

79,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Bột Pudding Matcha
DP FOOD 500G

79,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Bột Milk Foam Nguyên Vị
DP FOOD 500G

89,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Bột Milk Foam Hoa Anh Đào
DP FOOD 500G

99,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Bột Milk Foam Muối Biển
DP FOOD 500G

89,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

225,000đ

Bột Kem Béo Thực Vật
DP FOOD 3KG

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Bột Milk Foam Trứng Muối
DP FOOD 500G

99,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Bột Thạch Jelly DPFOOD

68,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Bột Sữa Hương Khoai Môn
DP FOOD 500G

68,000đ

Smoothie Dâu JUPITER

235,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

SMOOTHIE PHA CHẾ

Smoothie Kiwi JUPITER

225,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Smoothie Đào JUPITER

235,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Smoothie Việt Quất JUPITER

255,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Smoothie Xoài JUPITER

235,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Smoothie Cherry JUPITER

255,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Smoothie Citron JUPITER

255,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Smoothie Chuối JUPITER

245,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Smoothie Dứa JUPITER

225,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Hồng Trà Thương Hạng SHANGAO

81,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

TRÀ PHA CHẾ

Trà Xanh Lài SHANGAO

62,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Hồng Trà Bá Tước SHANGAO

67,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Trà Xanh Sencha Thượng Hạng SHANGAO

128,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Trà Ô Long Nướng SHANGAO

163,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Trà Ô Long Signature SHANGAO

295,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Trà Đào Thượng Hạng SHANGAO

163,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Trà Vải Thượng Hạng SHANGAO

102,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Trân Châu Caramel nấu nhanh DPFOOD

100,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Trân Châu Hoàng kim nấu nhanh DPFOOD

100,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

TOPPING

Đậu Đỏ Đóng Hộp 3KG GOOD MONING SEOUL

245,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ

Đậu Đỏ Đóng Hộp 850G GOOD MONING SEOUL

101,000đ

MUA NGAY

+

THÊM VÀO GIỎ